Forside

Alle planlagte aktiviteter er midlertidig innstilt

Pga. utenomliggende omstendigheter er alle planlagte aktiviteter i Norges dyrevern forbund innstilt. Forbundet oppdaterer situasjonen fortløpende.
Et norsk pilotprosjekt - Hubbard kyllingen

En friskere og gladere fugl: Et norsk pilotprosjekt har påvist betydelig bedre velferd for Hubbard sammenlignet med Ross 308.

Den mest utbredte kyllingtypen i Norge er en intensiv rase som er avlet for så ekstrem vekst at den opplever store helselidelser. Nå har en sunnere rase, ved navn Hubbard, endelig blitt tatt i bruk. Men hva er egentlig forskjellen på den nye og den gamle rasen? 

Omtrent 70 millioner kyllinger ales opp og slaktes i Norge hvert år. For å få mest mulig kjøtt til lavest mulig pris, har kyllingnæringen brukt en hybridrase som heter Ross 308. Denne rasen er arvelig belastet med dårlig helse. Den vokser altfor fort, har unormalt stor brystmuskulatur, og har ikke mulighet til forskjellige typer viktig, naturlig adferd - som for eksempel å vagle seg. 

Ross må byttes ut

EUs ekspertpanel for dyrevelferd har gjentatte ganger konstatert at rask tilvekst er en av de viktigste årsakene til dyrevelferdslidelser både hos intensive kyllingraser og dens foreldredyr. Siden Ross 308 har så alvorlige helseproblemer knyttet til enorm vekst og ubalansert kropp, er den dårligere rustet til å mestre stresspåkjenningene i produksjonen. Rasen Ross 308 er avlet for ekstrem vekst og unormalt stort bryst. Den ubalanserte og tunge kroppen gjør at fuglene får bevegelsesproblemer og smerter, og mange dør før de er slakteklare.

Dette er en grunnleggende hovedårsak til at kyllingnæringen i Norge i årevis har slitt med dårlig dyrevelferd. Dyrevernalliansen mener at Ross 308 er uakseptabel og må fases ut.


Ross 308:

 •  Avlet til ekstremt rask vekst 
 •  Bein- og skjelettproblemer på grunn av den raske veksten
 •  Smerter i bein og skjelett trolig hovedårsaken til inaktivitet
 •  Har høyere risiko for sviskader i huden fordi de ligger/står stille i sin egen avføring mesteparten av tiden
 •  Abnorm appetitt på grunn av den raske veksten; foreldredyrene spiser seg til døde hvis mulighet
 •  Avlet til unormalt stort bryst, noe som gir skjev vektfordeling og bidrar til bevegelsesproblemer
 •  Hjerteproblemer på grunn av høy metabolisme

Hubbard har det bedre

Hubbard JA787 er en kyllingtype som vokser langsommere og har sunnere kroppsbygning enn Ross 308. Et norsk pilotprosjekt har påvist betydelig bedre velferd for Hubbard sammenlignet med Ross 308. Dyrevernalliansen er rådgiver for produsenten Norsk Kyllling, som nå har begynt å bruke Hubbard istedenfor Ross i sin produksjon. De planlegger å gå over til å kun bruke Hubbard i løpet av 2018. Hubbard JA787 har en mer naturlig kropp enn Ross - sterkere ben, større vinger og mindre bryst.

Hubbard har en mer naturlig fuglekropp med lite bryst, sterke bein og store vinger. Den er aktiv, nysgjerrig og virker uredd i møte med mennesker og nye utfordringer.

Hubbard JA787: 

 • Vokser saktere
 • Sterkere bein
 • Større vinger
 • Mindre bryst, og derfor bedre vektfordeling og balanse
 • Beveger seg mer fordi kroppen er velproporsjonert og har mindre smerter
 • Mindre appetitt fordi den vokser saktere
 • Bedre hjerte fordi metabolismen er lavere
 • Mindre risiko for sviskader fordi den bruker mindre tid på å ligge i egen gjødsel
 • Lavere dødelighet
Frankrike tillater grov dyreplageri

Dagsrevyen i NRK avslører grovd dyreplageri som er lovlig i Frankrike. 

I dagsrevyen 03.11.2016 har NRK hovedtemaet om 4 hunder av rasen Amerikansk Bulldog som i Norge har blitt brukt til å angripe andre dyr. Det vises bilder som er beslaglagt fra hundens eiere der hundene blant annet går til angrep på et villsvin i Frankrike siden denne blodige sporten er tillatt i Frankrike.

 Styreleder i Norges dyrevern forbund, Ivar Underberge, er rystet over bildene som vises men særlig overrasket at noe slikt kan være tillatt i et vestlig land som fremstår som sivilisert. Norges dyrevern forbund vil nå sende en klage til den Franske ambassade i Oslo og be om informasjon om hvorfor slikt er tillatt i Frankrike. Om det medfører riktighet at slikt er tillatt i Frankrike vil Norges dyrevern forbund stevne Frankrike inn for en Fransk domstol.  Landbruksministeren fikk 140.000 underskrifter mot pels

Landbruksminister Jon Georg Dale fikk i dag overrakt 144.000 underskrifter fra personer som vil avvikle pelsdyrdrift i Norge.

VG skriver:

Innen november skal regjeringen levere sin anbefaling om pelsdyroppdrett til Stortinget. For første gang vurderer en norsk regjering å avvikle og forby næringen.

Onsdag leverte dyrevernorganisasjonen NOAH ved leder Siri Martinsen og kommunikasjonsrådgiver Shabana Rehman et relativt tykt hefte med underskrifter til landbruksminister Jon Georg Dale. Da arkene ble skrevet ut var det 143.000 som hadde signert, og innen overleveringen hadde enda noen tusen til signert på nett.

Gjør inntrykk

I forkant av møtet med landbruksministeren var NOAH-leder Martinsen forsiktig optimistisk.

– Det er ikke mye politisk støtte for pelsdrift igjen. Underskriftene viser hvor mye folkelig motstand det er mot dette, sa Martinsen til VG.

Hovedpersonen selv insisterte på å bære den tunge bunken, men ville ikke forplikte seg til noen konklusjon.

– Stortinget vil få tydelig beskjed, men det blir når anbefalingen er klar. Det er innen kun kort tid. sa Dale til oppmøtt presse.

– Vi tar med oss alle innspill. Denne typen folkelig engasjement gir inntrykk, fortsatte han.


Rystende video: River pelsen av levende kaniner (NB: Sterke bilder)

 

Uakseptabelt

Ferske bilder tatt av mattilsynet viser grufulle eksempler på vannskjøtting av dyr. Etter et nylig tilsyn hos en oppdretter i Rogaland fant Mattilsynet flere dyr som var så skadet at de måtte avlives. I den forbindelse uttalte Mattilsynet til NRK at det var vanskelig å sikre god dyrevelferd hos oppdretterne.

– Minkburene er for små for å gi dyrene et interessant miljø og utvikle naturlig adferd, sier seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud til NRK.

– Flere av eksemplene som har kommet fram i det siste er uakseptable. Noen av bildene gjør inntrykk, sier Dale.

 

Positivt møte

Etter overleveringen av underskriftene hadde NOAH et møte med landbruksministeren. Leder Siri Martinsen betegner det som positivt.

– Jeg opplevde ham som lyttende og åpen, og genuin interessert. Jeg tror ham når han sier bildene har gjort inntrykk, sier Martinsen.

NOAHs håp er at regjeringen skal lytte til faglige råd og opinionen, og avvikle ordningen så fort som mulig. Martinsen tar møtet som et godt tegn.

– Jeg er i hvert fall ikke mer bekymret. Min eneste frykt er at regjeringen skal vise til at markedet etterspør pels. Det stemmer, men dette markedet er i Kina, og vi kan ikke la det landet diktere vår dyrevelferdspolitikk.


Kilde og foto: VGDyrepoliti åpnet i Rogaland

FrP melder om et nytt dyrepoliti på sine nettsider

Følgende skriver FrP på sine nettsider om saken:

Politiet og Mattilsynet har fått bevilget opp mot 4 millioner kroner i prosjektmidler til drift av prosjektet i Rogaland. Dette er en oppfølging av det 3-årige

pilotprosjektet i Sør-Trøndelag, som har gått et år, og prosjektet i Rogaland er tufta på de samme prinsippene som pilotprosjektet i Trøndelag. - FrP er opptatt av at dyr skal ha det bra. Målet med pilot-prosjektene er å fremme samarbeid, kompetanseutveksling og møtepunkter mellom politidistriktet og det lokale Mattilsyn. Dette skal skape bedre kunnskap og forståelse hos Mattilsynet i forbindelse med anmeldelser, etterforskning og påtalemessig behandling av saker, sier Dale.

For statssekretær Ove Vanebo (FrP) fra Justisdepartementet var dette en stor dag.

- Som FpU-formann begynte jeg å jobbe med dyrepoliti tilbake i 2010. Det har vært en lang kamp å få dette på plass, sier han. 

Overgrep mot dyr uroer mange og får stor offentlig oppmerksomhet, og FrP i regjering har vært opptatt av å ta problemet på alvor. Forsking viser at vold mot dyr kan henge sammen med vold mot mennesker. Økt fokus på kriminalitet mot dyr kan derfor føre til at flere saker om vold i nære relasjoner eller mot barn blir oppdaget, samt bidra til å forebygge annen voldskriminalitet.

- Jeg er svært glad for at vi har fått dette på plass nå, og ser fram til å følge utviklingen, sier landbruksministeren.

Med dyrepoliti-prosjektet skal man arbeide for å utvikle best mulig system og rutiner for behandling av dyrekrimsaker, slik at alvorlig kriminalitet mot dyr fører til straffesak og domfelling. Prosjektet i Sør-Trøndelag kan alt vise til framgang når det gjelder samhandling mellom Mattilsynet og politiet. 

Nå har også Rogaland fått sin egen dyrekrimgruppe med dedikerte personer som skal styrke politiet i kampen mot dyrekriminalitet. Gruppa i Rogaland er sett sammen av bl.a. etterforskere, miljøkoordinator og jurister fra politiet, og veterinærer og jurister fra Mattilsynet, Region Sør og Vest. Det er ventet at denne satsingen gir allmennpreventiv og forebyggende effekt.

Splittelse i Høyre angående pelsdyrnæringens fremtid

Sentrale Høyre politikere ønsker å totalforby pelsdyrfarmer i Norge. Enkelte Høyre politikere ønsker derimot å støtte denne næringen.

 

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark støtter pelsdyrnæringen. Andre sentrale politikere i Høyre vil derimot avvikle næringen.

 

Støtter pelsdyrnæringen

Vil avvikle pelsdyrnæringen

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Hedmark vil ikke gå med på å avvikling.

– Jeg synes næringen har gjort en kjempejobb med å rydde opp, og jeg har et prinsipielt standpunkt på at vi ikke legger ned næringer. Særlig ikke eksportrettede og lønnsomme næringer vi vet vil eksistere uansett hva vi gjør i Norge, sier Gundersen.

 

Henrik Asheim (bilde) og flere andre sentrale Høyre politikere går inn for avvikling av pelsdyrnæringen.

De begrunner støtten med blant annet:


 • Det er ikke mulig å få til en tilfredsstillende dyrevelferd innenfor denne næringen. Da er avvikling den eneste veien fremover.

 • Pelsdyrnæringen er en næring som ikke er i stand til å ta de nødvendige grepene for å rydde opp. Nå får nok være nok og næringen avvikles.

 • Å holde rovdyr fanget i bur er uforenlig med rovdyrs instinkter. Det er derfor vi har sett så mange brudd på dyrevelferdsloven og så mange eksempler på dyr som plages i denne næringen.

 • Dette er en bransje man har hatt betydelig tålmodighet med. I 2003 fikk bransjen 10 år til å påvise at de hadde klart å temme dyrene slik at de ikke hadde disse instinktene. Det har de ikke klart. Man har hatt gjentatte eksempler på alvorlige brudd på dyrevelferd, og nå er tålmodigheten slutt.

 Økologiske egg

 

Denne kortfilem viser hvorfor man bør velge økologiske egg. Selv om kortfilmen er en reklamefilm for en hotelkjede så er den informativ.

Betegnelsen frittgående høner brukes om høner som kun går inne. Økologiske høner får også gå ute og følge sine naturlige instinkter. De hakker i jorda etter naturlig føde som frø, planter, insekter og andre småkryp. Hønene får kun økologisk fôr, og i hønsehuset skal det være tilgang på dagslys.

NEI til lukkete bur i hjemmet

En del hunder tilbringer både nettene og arbeidsdagene i stengte bur. Det tilsvarer i mange tilfeller 2/3 av hundens liv! Dyrevernalliansen sier nei til bruk av lukkede bur i hjemmet.

 

Om det i perioder er nødvendig å avgrense boligen, kan dette gjøres med grinder eller lignende. Mattilsynet er enige med Dyrevernalliansen:

Mattilsynets tilsynsveileder beskriver nedre grenser for lovlig hundehold, og skisserer minimumsareal for innendørs oppholdssted. De finner du på følgende side

Pga. utenomliggende omstendigheter er alle planlagte aktiviteter i Norges dyrevern forbund innstilt. Forbundet oppdaterer situasjonen fortløpende.